• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Instagram
  • Youtube

Senin, 25 Februari 2013

Majelis Ta'lim wadz Dzikr wal Maulid "Nurul Hidayah" Universitas BrawijayaSebuah grup yang bervisi untuk menyatukan, mengumpulkan dan menjalin silaturahim antar mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya yang sefaham, sepikiran, se-aqiidah dan bervisi untuk menjadikan Universitas Brawijya sebagai kampus yang bersholawat..

agenda : (masih direncanakan)
waktu : setiap jum'at malam sabtu (ba'da maghrib - selesai)
acara :pembacaan mawlid Dliyaul Lami' or mawlid Simthud Duror or mawlid diba' or mawlid Burdah or dll.

Qoola RosuuluLLoohi  ShollaLLoohu alaihi wa Sallam
Bada-al Islam u ghoriiban wa saya’uudu ghoriiban kamaa bada-a , Fathuuba lil ghurobaa` (Al Chadits)

Bersabda RosuuluLLoohi  ShollaLLoohu alaihi wa Sallam : Islam  itu bermula dari asing (dianggap sebagai sesuatu yang asing) , dan kelak (saat ini) akan kembali menjadi sesuatu asing seperti mulanya (di mana pembacaan mawlid, tahlil, istighosah telah menjadi sesutau hal yang dianggap asing atau bahkan sesat) , maka beruntunglah orang-orang yang asing (Ghuroba’ yang senantiasa mengingat jasa-jasa Naby  Muchammad  SAW, mempelajari biografi Naby  Muchammad  SAW dan senantiasa memuji beliau lewat syair-syair sholawat sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau, Sang Makhluk yang paling mulia….


Laisal ghoribu huwalladzi faroqod diyaro wadda’al aan
Walakinnal ghoriba huwalladzi yajiddu wan naasu min chaulihi yal’abun
Wa yash-hu wan naasu min chaulihi yanaamun
Wa yasluku darbal khoiri wan naasu fii dhlolalihim yatakhoththothun
Wa shodaqosy-syaa’iru idz yaquul:
Qoola lii shohiibun arooka ghoriiba
Baina haadzal anaami duuna kholiili
Qultu, kalla! Balil anaamu ghoriibun, ana fii ‘aalami wa haadzihi sabiilii
Haadza huwal ghoriib: Ghoriibun ‘indal ‘aabitsiina minal basyar
Walakinnahu ‘inda robbih, fii maqoomin kariim


Bukanlah orang asing itu mereka yang berpisah dari negeri mereka dan mengucapkan selamat tinggal sekarang
Tapi orang asing itu ialah mereka yang tetap serius dikala manusia di sekelilingnya asyik bermain-main
Dan tetap terbangun ketika manusia disekelilingnya asyik tidur dengan lenanya
Dan tetap mengikuti jalan lurus dikala manusia dalam kesesatannya tenggelam tanpa arah

Dan betapa benarnya sebuah syair ketika dia berkata
Berkata kepadaku para sahabat, ‘aku melihatmu sebagai orang asing’
Di antara orang banyak ini engkau tanpa teman dekat
Maka aku berkata, sekali-kali tidak! Bahkan orang banyak itulah yang asing,
sedang aku berada di kehidupan dan inilah jalanku
Inilah orang asing itu
Asing di sisi mereka yang hidup sia-sia di antara manusia
Tetapi disisi Rabb-nya, mereka berada di tempat yang mulia

Ya Robb....jadikanlah kami sebagai "Generasi Ghuroba'...."dengan keberkahan niat kami ini.. aamiin

cp :
al faqiir : 
- 0856 495 45 885 or zidan_al_ichsani@yahoo.com
- 0857 334 08 476 or al.ilawy@ymail.com

more info : 

0 komentar:

Posting Komentar

Contact

Get in touch with me


Adress/Street

12 Street West Victoria 1234 Australia

Phone number

+(12) 3456 789

Website

www.johnsmith.com